(33) 848-55-20 biuro@delfin.pl
Biznes Społecznie Odpowiedzialny

Społecznie (i lokalnie) odpowiedzialni to nasza dewiza.

  • Delfin Supermarket prowadzi biznes społecznie odpowiedzialny, stąd m.in. – zarówno przez skalę, jak i naturę działalności wywieramy na nasze otoczenie ogromny wpływ
  • Czujemy się podmiotem godnym zaufania, któremu zaufali klienci i rozwijamy nasz biznes w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wszystkich naszych partnerów i współpracowników oraz środowiska
  • Mamy siłę, determinację i możliwości, by przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki i pozytywnie wpływać także na społeczność lokalną, w której funkcjonują nasze sklepy – mówią nasi rozmówcy. Jako filary swojej działalności właściciele firmy wymieniają promocję zdrowia, troskę o środowisko, wspieranie lokalnych społeczności oraz odpowiedzialność wobec pracowników
  • Firma zanagażuje się we wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych oraz bierze udział w akcjach, których odbiorcami są osoby wykluczone społecznie i zagrożone ubóstwe
  • Firma sponsoruje także działania, w których udział biorą młodzi ludzie – w końcu to oni mają w przyszłości kształtować lokalny rynek pracy